കേരള മുസ്ലിം ലേഡി housemaid നെ ആവശ്യമുണ്ട്

Posted by: Faisal, 18 Jul, 2022
Ad Detail
  • AD ID 4537971
  • Locality Dubai, Emirate
  • Job Type Full Time
  • Ad Type Offering

മലയാളി മുസ്ലിം lady housemaid നെ ആവശ്യമുണ്ട്.. 4 മാസമായ baby നെ നോക്കാനും വീട്ടുജോലിയും.. For മലയാളി family.
വയസ്സ് :45 to 55
Location :Hatta -Dubai
സാലറി :INR 20000 to 25000+visa
താല്പര്യമുള്ളവർ 055 828 7095 ബന്ധപെടുക

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Faisal
Hatta-Dubai, Dubai,
Emirate
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :